Internasjonale fotokonkurranser og poeng

19-03-2020

                                       ...

Februarmøtet

10-03-2020

Landskap med John stod på programmet, og rundt 40 medlemmer møtte. Tydeligvis et tema som fenget mange. Kvelden startet med at...

Kontakt

post@skodjefotoklubb.no

Møtelokale

Jentekolonien
Jentekolonien

Tidspunkt

Siste torsdag i måneden
Siste torsdag i måneden
Klokken 19.00
Klokken 19.00