Torsdag 4.juni planlegger vi en fotoutflukt til en flott nærfoto/makro-eng i Tennfjorden. Området heter Kleiva. Her har du også et falleferdig "spøkelseshus" rett ved, som kan være interessant for noen å utforske. Rett ovenfor engen, er der en skogssti for de som vil ha den type bilder. Her er ikke all verden med parkeringsplass rett ved engen, men på kartet under, kan du se hvor du kan parkere evt.

Engen vil ha masse vekster og dermed masse insekter av forskjellige slag. Flott fotoområde. Her kommer noen bilder fra området :

 

I forbindelse med klubbens 10års-jubileum har vi lagt om klubbkonkurrasen dette året. Vi kjører tre runder med småkonkurranser, 1 tema og maks to bilder pr autor, og en Jubileumskonkurranse der  vi utvider med 4 tema. 

Første runden i klubbkonkurransen hadde tema vær, og frist for innlevering var 15. april. Tønsberg Kameraklubb juryerte, og i koronatiden var vi imponert over hvor fort de fikk gjort jobben. Uka etter var resultatene klar, og de ble presentert for medlemmene på Zoom-møte siste torsdag i april da vi egentlig skulle ha vært samlet på klubbmøte på Jentekolonien. 

 

I første runde var det 22 medlemmer som leverte bilder, og totalt 43 bilder ble levert inn. 

1. plass HELP COMING - Geir Jartveit - Juryens kommentar: Beste værhistorie. Fin komposisjon og bruk av hvite flater. 

 

2. plass Nå kommer jeg og tar deg - Odd Helge Rabbevåg 
Juryens kommentarer: Den perfekte bølge! 

 

Delt 3. plass Purple Like The Summer Rain - Ole Bjørn Steinsvik 

Juryens kommentar: Originalt og stemningsfullt 

 

Delt 3. plass Ut på tur - Ingebjørg Sporstøl 

Juryens kommentar: Fin bruk av kamerabevegelse som understreker vinden. Fin kontrast med gul regnjakke. 

 

Poengfordeling etter første runde

                                                                                                ANSFF-Artist Norsk Selskap For Fotografi

                                                         Skodje Fotoklubb har fått 2 nye medlemmer med hederstegn fra Norsk Selskap For Fotografi (NSFF).

 Vi gratulerer Malvin Jan Dyb og Ole Bjørn Steinsvik med hederstegnet ANSFF. Dette hederstegnet kommer som et resultat av fremragende nasjonal fotoaktivitet. De har oppnådd over 200 poeng i NM og i nasjonale fotokonkurranser med NSFF patronat.

 

Hipp hurra for Skodje Fotoklubb :)

I dag fyller vi 10 år!! Det har vært 10 år med mye jobbing, stor aktivitet, mye fotoglede, nye bekjentskap og vennskap, kjærlighet, fotomessig og personlig utvikling, gode fotoresultater...Norgesmestere har vi blitt to ganger...og mye mye mer... Vi gleder oss til vi igjen kan møtes til ordinære klubbmøter og fototurer :)

God påske til dere alle :)

Medlemmer fra fotoklubben på tur. Foto: Geir Jartveit

Landskap med John stod på programmet, og rundt 40 medlemmer møtte. Tydeligvis et tema som fenget mange.

Kvelden startet med at regionskontakt Leonard Løvoll leverte ut diverse plaketter fra NSFF for internasjonale og nasjonale poeng i fotokonkurranser. Sheila, Sverre, Cathrin og Geir var stolte mottakere denne gangen. Gratulerer :)

Geir fikk dessuten også premiene sine fra klubbkonkurransen som han vant i fjor, og fra diverse andre konkurranser han har deltatt i. Dyktig kar, som vi håper vi får se mer av på møtene fremover ;) 

Foto: John Colbensen

Cathrin informerte deretter litt mer utfyllende om programmet for jubileumsåret, og at vi har mye å glede oss til, det er helt sikkert... 

Ingebjørg måtte melde frafall til medlemskvarteret/info om NM pga. sykdom, så dette gikk ut. Dermed ble det mer tid til John og landskapsfoto. John er som kjent en meget habil landskapsfotograf også, og han brukte bildene sine fra nært og fjernt til å fortelle medlemmene om bruk av lys og komposisjon, selve nøkkelen til flotte landskapsbilder. Vi fikk mange gode tips, og ikke minst, inspirasjon. 

Synnøve avsluttet kvelden med bildekritikk. Kjekt å se at stadig flere deltar/engasjerer seg :)

 

Til orientering. Her er styret for 2020 :)

Egil Ruud Olsen, varamedlem. Cathrin Flate Reiten,nestleder.John Colbensen, leder.Monica Elise Vestre, styremedlem. Rune Blindheim Slyngstad, varamedlem. Rune Lade, styremedlem. Synnøve Tveten, styremedlem (ikke med på bildet).

Januar betyr årsmøte, og dette er nå vel overstått. Ca. 30 medlemmer møtte, og styret består i jubileumsåret 2020 av disse:

Leder: John Colbensen, som nå går inn i sitt 11. år i styret, og sitt 8. år som leder.

Nestleder: Cathrin Flate Reiten var ikke på valg, og fortsetter dermed som nestleder.

Styremedlem: Synnøve Tveten var heller ikke på valg, og fortsetter som styremedlem.

Styremedlem: Monica Elise Vestre ble valgt for 2 nye år, og går dermed inn i sitt 10. år i styret.

Styremedlem: Rune Lade ble valgt for 2 år, og dermed kom det også litt "friskt blod" inn i styret.

Vara: Egil Ruud Olsen fortsetter 1 år til som vara, og han får med seg Rune Blindheim Slyngstad for 1 år.

Vi takker for tilliten, og gleder oss til å ta fatt på jubileumsåret :) Takk også til Arnold Hoddevik som stilte som ordstyrer. Kjekt å ha deg tilbake :)

*

Etter årsmøtet var det tid for årets første klubbmøte. Dette var viet info om hva som skal skje i jubileumsåret, og hva vi i styret jobber med. Ikke alt er spikret enda, men to foredragsholdere er i alle fall sikre:

Ragne Sigmond kommer til Skodje. Dato er ikke klar enda, men hun kommer, og hun skal holde både foredrag og workshop. Ragne Sigmond har et særegent bildespråk og en svært personlig teknikk. Universet hennes er preget av lekenhet og dedikasjon, og hun bruker bl.a. mye lysmaling. Hun har i mange år dessuten vært engasjert som formidler av fotofaget gjennom forelesninger, foredrag og workshops hvor hun generøst deler sin kunnskap og teknikk. Info og påmelding til workshop hos oss vil bli sendt ut til alle medlemmer så snart dato er avtalt. 

http://ragnesigmond.com/

(Ragne Sigmond. Bilde lånt fra Ragne Sigmond sin nettside.)

 

Lina Kayser kommer dessuten til Skodje for å holde foredrag i oktober. Hun er naturfotograf, og har spesialisert seg på å fotografere i kalde og avsidesliggende miljø som f.eks. på Svalbard. Bildene hennes er lett gjenkjennelige med sine kalde, avdempede farger.

http://linakayser.com/

(Lina Kayser. Bildet er lånt fra Lina Kayser sin nettside.)

 

To kreative og spennende fotografer/kunstnere. Vi gleder oss :)

Disse to arrangementene blir kun for klubbens medlemmer, men det jobbes også med et annet stort navn til et foredrag som er tenkt åpent for alle...om vi får det i boks. Så, følg med :)

 *

Etter mer generell info om jubileumsåret og konkurranser, var det tid for et lite tilbakeblikk på de ti første årene til Skodje Fotoklubb. Primus motor John presenterte dette, og det er imponerende ti år vi kan se tilbake på. Vi har fått utrettet utrolig mye disse årene, og vi har vært med på utrolig mye både av aktiviteter, foredrag, kurs og turer. Vi har til og med blitt Norgesmester to ganger. På det meste var vi dessuten hele 105 medlemmer. Artig med tilbakeblikk :)

Den spede begynnelsen... Rundt 30 interesserte møtte på dette første møtet.

Fra et klubbmøte i kultursalen på Gomerhuset, en av flere lokasjoner vi har hatt, før vi endte opp på Jentekolonien. Foto: John Colbensen.

Helt til slutt ble det tid til litt bildekritikk. Et populært innslag på møtene våre, så fortsett å sende bilder til dette formålet. Send til en av oss i styret om du vil ha ditt bilde vurdert.

Det nye styret skal konstitueres denne uka, og da blir også vårens program satt opp. Følg med i kalenderen her på klubbsida. Den vil bli oppdatert så snart ting er i boks :)

Reglane for NM i foto er revidert. Dette er gjort med bakgrunn i tilbakemeldingar og justering i samband med nytt system for innlevering. Ut over innleveringsprossessen, er det gjort endringar i definisjonen av enkelte klassar, så det er viktig at alle les grundig gjennom for å unngå ekskluderte bilde. Bakgrunnen for dei viktigaste endringane er tatt med i denne artikkelen.

Innleveringsfrist for haustrunden

Frist for innlevering til haustrunden er flytta frå 15. september til 15. oktober.

Papirklassane

Det har vert etterlyst tiltak for å auka deltaking i papirklassane. Styret har derfor ynskje om å prøva ut småformat (small print) i A4, sidan dette har blitt ein populær konkurranseform. Det er også betydelig enklare å få sendt A4 i posten samanlikna med større format, samt at det for mange vil vera enklare og billigare å produsera kopiar. I staden for fargepapir og monokrompapir, er klassane no endra til storformat og småformat. Storformat kan leverast i A3/A3+/30×40 som før, mens småformat er i A4/20×30 størrelse. Legg merke til at det ikkje lenger er eit skilje mellom farge og monokrom i papirklassane, som no deltar i same klasse.

Som ein merknad, så er A3 anbefalt framfor A3+ storformatklassen. Konkurranseutvalget har vert til stades på mange juryeringar, der A3+ formatet ikkje er observert å gi noko form for fordel over A3. I tillegg har A3+ større papirkostnad og gir større pakke ved sending, slik at ordinær A3 er å føretrekka. Det er ein ynskje om å i framtida fjerna A3+ som godkjent format, men det er behaldt inntil vidare sidan mange klubbar/medlemmar kan ha papir på lager som er ynskjelig å bruka opp.

Papir, kolleksjon

Kolleksjon er endra til småformat (A4/20×30). Håpet er at det vil gjera kolleksjonsklassen meir attraktiv, då 3-5 bilde i A4 er mykje meir handterlig enn i større format. I tillegg vil 5 bilde i A3 ta så mykje plass at juryen ikkje nødvendigvis får det fulle inntrykket av kolleksjonen.

Merking av papirbilde

Papirbilde skal merkast på baksida som før, men det nye systemet generera foreløpig ingen rapport som kan nyttast til dette. Inntil dette er på plass, vil det bli lagt ved ein mal når invitasjonen til NM blir sendt ut. Denne må så fyllast ut manuelt med bilde-ID, autor, adresse, tittel og klubb. Håpet er at systemet igjen skal generera etikettane i framtidige rundar av NM, så dette er eit midlertidig tiltak.

Definisjon på kreativt-klassen

Det er gjort ein justering i definisjonen av Kreativt-klassen. Kreativitet i opptakssituasjonen er fjerna, slik at dette no står fram som ein rein klasse for kreativitet i bildebehandling. Dette inkludera komposittbilde, men kan også vera kreativ etterbehandling av enkeltbilde.

Ungdomsklassen

Ungdomsklassen blir no kjørt som ein heilt separat konkurranse. Det betyr at ungdomane kan levera 12 bilde til det ordinære NM, i tillegg til ungdomsklassen. Av same grunn vil det heller ikkje vera mogeleg å nytta bilde frå ungdomsklassen når bilda til NM for klubbar skal veljast ut. Dette er i utganspunktet ein justering for å unngå kompliserte samanhengar i det nye systemet. I tillegg vil det gi eit meir rettferdig klubb-NM, då bilde frå ungdomsklassen har vesentlig høgare sjanse for å bli premiert (og dermed få poeng), sidan deltakinga er låg.

Natur-klassen

Det er ikkje gjort endringar i Natur-klassen, men konkurranseutvalget vil likevel presisera at det ikkje skal vera noko form for mennesskapt i bilda – i samsvar med FIAP sine definisjonar (med nokre svært få unntak). Det gjeld også den hytta som nesten er skjult i bakgrunnen, eller høgspentlinja som nesten usynlig går lang fjellsida. Ingen menneskapte element – som også inkludera mennesket sjølv, husdyr og dyr frå avl som sauer/geiter/kyr/osv. – betyr faktisk ingen. Uansett om det er nesten usynlig eller ikkje sentral del av bildet, skal ikkje slikt leverast i Natur-klassen. Bilde av ville dyr i fangenskap, kan derimot delta.

Deltakargebyr

Det blir ikkje felles deltakargebyr for NM i film og NM i foto. I det nye systemet er eit deltakargebyr knytt til ein bestemt konkurranse. Å vidareføra felles gebyr som tidlegare, ville gitt meir kompliserte strukturar i innleveringssystemet, noko som me prøver å unngå. Filmutvalget kjem tilbake til dette i invitasjonen til NM i film.

 

Innkalling ordinært årsmøte 2019

Medlemmer blir bedt om å møte til ordinært årsmøte i Skodje Fotoklubb


Tid: Torsdag 30. januar 2020 kl 18.00 (før klubbmøtet)

Sted: Jentekolonien


Konstituering av møtet
A. Valg av møteleder
B. Valg av skriver
C. To personer til tellekorps
D. To til å skrive under møteprotokoll


Sakliste, jf vedtektene § 6

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 Årsmelding

Sak 3 Resultatregnskap

Sak 4 Fastsetting av kontingent

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse

Sak 6 Valg
Leder
Styremedlemmer

Varamedlemmer
Revisor
Sak 7 Innkomne saker

Medlemmene kan fremme forslag til konkrete saker til behandling på årsmøtet. Forslag skal sendes til Skodje Fotoklubb, Postboks 31, 6263 Skodje eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Slike forslag skal være skriftlige, og de må være styret i hende senest 09.01.2020, jf vedtektene § 6 andre ledd.


Årsmøtet vil bli kunngjort på www.skodjefotoklubb.no, og det vil etterhvert også bli opprettet arrangement i Facebookgruppa. Den blir ikke sendt i posten.

Saksdokumentene til møtet vil bli sendt ut innen en uke før årsmøtet, jf. vedtektene § 6.

Møt opp for å stemme inn din kandidat i styret.


Skodje 18.12.2019

Styret

 

Vi vil med dette takke for et flott fotoår med "Fotoglede" som tema. I 2020 bli Skodje Fotoklubb 10 år og jubileumsåret vil bli variert og spennende. Det trekkes i flere tråder og går alt som planlagt,vil medlemmene få være med på mye moro med klubben.

Vi sees i 2020...