Utklipp av nettside, som viser bildegalleriet

Bildegalleri er installert og klart til bruk.
Bildegalleriet gir medlemmane høve til å laste opp og presentere bilda på ein flott og oversiktleg måte. Almenta kan sjå kva bilde som finst, og klubbmedlemmer kan kommentere og gje karakterar til bilda.

Av sikkerheitsomsyn skal administratoren for galleriet registrere medlemmene som brukarar. Det er berre betalande medlemmer i klubben som kan vere registrert brukar av galleriet. Eigenregistrering er derfor stengt.