Frå akvariet i Ålesund. Klossen viser tjukna på glaset, men er der ein klosse? Foto: Magnar Fjørtoft.

Du finn foredraga som Magnar presenterte på forumsida. Logg inn og les, for å friske opp att foredraget.

Magnar Fjørtoft, forfattaren av Norges beste bok om digital fotografi samla ca 45 interesserte medlemmer til klubbmøte i kultursalen. Han heldt eit engasjert foredrag om bildet si makt til å fortelje og formidle ved hjelp av ulike perspektiv, innstillingar og effekter.

Fotografen har stor makt til å velje perspektiv og på den måten vri på inntrykket som vert formidla, velje lukkartid som endrar på inntrykket eller skaper ei spesiell stemning. Han peika m.a. på at det er viktig å tegne hovedmotivet klart og tydeleg. Ei enkel strekteikning kan lett illustrere ein figur eller ein situasjon. Eit foto, der hovedmotivet er klart teikna, har stor formidlingskraft i seg.

Er jenta i tanken eller utanfor?
Er klossen eigentleg der, og kva med Skata?
Er den i tanken?
Er den verkeleg sååå stor?

Magnar Fjørtoft er i dag lærar ved Tingvoll Vidaregåande skule, men er godt kjend vidare ut over landet for boka Digital Fotografi i Praksis. Boka gjev ei grundig innføring i ulike tema knytt til fotografering og digital foto spesielt, og har inspirert mange til meir og betre foto.

Til slutt gjekk Magnar gjennom alle bilda som var levert inn til konkurransen Årets fotograf, runde 2, og det var veldig interessant å høyre kommentarane hans til kvart enkelt bilde. Han gjorde ein grundig og allsidig gjennomgang.