Ein medlem strevar med å registrere sin nye konto. Foto: Ingrid Emma Drøpping

Det er opna for eigen registrering av brukarar i bildegalleriet, og brukarar i diskusjonsforumet må no aktivere kontoen sjølve.

Vi tilrår at kvar enkelt så langt råd er brukar fornamn og første bokstav i etternamnet som brukarnamn på forum og bildegalleri. Arnold har t.d. brukanamn arnoldh

 

 

Alle betalande medlemmer kan no sjølve opprette konto. Vi vil nok kontrollere at kontingenten er betalt, og stenge kontoen til dei som ikkje betaler kontingenten.