Foto: Arnold Hoddevik

Skodjedagane 2011 vert arrangert 10. og 11. september, og fotoklubben deltek med utstilling av bilde og diverse tilbud.

Besøk standen til fotoklubben, og sjekk tilbuda klubben har denne helga.