God illustrasjon av formål og aktivitet i klubben.

Skodje fotoklubb har fått utvikla logo. Vår kjære leiar har stått for det grafiske arbeidet og store deler av tenkinga også.

Styremedlemmane har bidratt med idear og kritikk, men John har gjort alt av både grovarbeid og finarbeid, og fortener både ros og takk.