Nokre av dei som heldt ut lengst måtte søkje ly i tunnelen.

Søndag 18. april var det klart for fotoutflukt til Straumsbruene. Dagen starta med sol, men då alle hadde møtt fram, starta snøkaven. Alle dei omkring 20 deltakarane som møtte fram, fekk ei lita orientering frå leiaren, og drog så ut for å fange spennane motiv og perspektiv på og omkring bruene.

Sjølv om det snødde ganske tett, var det stor aktivitet. Nokre gjekk over den store gamlebrua og ned på holmen, både på vestsida og neset på austsida. Andre gjekk til tunnelen på sørsida, og atter andre gjekk langs fjøra på nordsida. Mange bilde vart det, og bilda viste at deltakarane på turen hadde tatt i bruk ny lærdom.