Dronninga av Lillevatnet. Foto: Arnold

No om dagane er fular av mange arter veldig aktive, og Lillevatnet i Spjelkavik er eit eldorado.

Svane, ender, spurvefuglar og forskjellige måsar held til rundt vatnet, og der er gangsti like ned til vatnet. Fuglane er ikkje redde for folk, for dei får mat av lokalbefolkninga.

Pass deg for svanemor, for ho bit - hardt.