Fyrlykta ved Lepsøyrevet, eit viktig landemerke for sjøfarande. Tekst og foto: Marianne With Nor

30.januar 2011 gjekk turen til vakre Skjelten/Gamlemshaug, og 7 fotoglade sjeler møtte opp. Dei fleste hadde vore der tidligere. Dei som hadde sett fram til dette lenge, vart ikkje skuffa. Utrulig mange flotte motiv innafor eit lite område! Veret var (ikkje overraskende) grått og surt, men uten nedbør denne gongen.


Ein ivrig fotograf i aksjon