Utklipp frå nettsida. Kvar gong sida vert lasta, viser to tilfeldig valgte bilde

Skodje fotoklubb fekk endeleg utvikla og nettside, som vart publisert 20. juni 2010. Nettsida skal presentere klubben og vere ein møtestad for medlemmane.

Nettsida er utvikla av Arnold Hoddevik, som er nestleiar i klubben i nært samarbeid med leiaren.
Nettsida vil bli kontinuerleg utvikla, for å møte behova i klubben.