Foto: Arnold Hoddevik

Det er tid for å fornye medlemsskapet i klubben. Etter vedtektene skal kontingenten vere betalt innan 31. 01., så det vert no sendt ut påminning via epost.

Årsmøtet bestemte å justere opp kontingenten for 2011. Nytt av året er også at studentar no betaler det same som ungdom. Satsane og kontonummer finn du ved å klikke 'Bli medlem'. Slik er det i år.

  • Kr 500 for hovedmedlem
  • Kr 250 for medlem i same familie
  • Kr 250 for ungdom under 18 år
  • Kr 250 for student

 

2011 vert eit aktivt år med mange spennande fotoaktivitetar, nye kurs, konkurransar og gode tema på medlemsmøta. Skulle du likevel bestemme deg for å forlate klubben, må du melde deg ut skriftleg.

Dersom du trass i alle fordelene skulle bestemme deg for å kkje betale kontingenten, vil tilgangen til forum og bildegalleri bli stengt, og du har ikkje lenger tilgang til klubben sine aktiivtetar. Vi i styret håpar du blir med i fortsettinga. Tilstrøyminga av nye medlemmer held fram. Det er allereide fleire som har vist interesse for å melde seg inn i klubben.