Supert program for organisering av bildesamlinga di, og enkelt å redigere - uten mulegheit til å øydeleggje bilde.

Det blir invitert til kurs i programmet Adobe Photoshop Lightroom. Førebels er det sett opp 3 kurs 46, 47 g 48. Klikk på kurs nr nedanfor, for å laste ned program og informasjon om påmelding for kvart enkelt kurs.
Kurs 1 veke 46
Kurs 2 veke 47
Kurs 3 veke 48

Adobe Photoshop Lightroom 3 er eit utvikla i nært samarbeid med profesjonelle fotografar. Det har særdeles gode eigenskapar i organisering og gjenfinning av bilde, du kan enkelt gjere dei fleste vanlege justeringar av bilda, du kan produsere dei beste utskrifter, lysbildeshow og webgalleri.