Gråversstemning frå Alnes. Foto: Arnold Hoddevik

Kveldens tema var gjennomgang av dei innsendte bidraga frå 5. runde i den interne klubbkonkurransen. Tema var stemning, og John viste bilda i tilfeldig rekkeføgje, kommenterte, og fekk kommentarar frå salen. Kvaliteten på bilda var denne gongen endå høgare enn tidlegare runder, og det har blitt vanselegare enn før å plukke ut vinnarbildet.

Den enkelte bidragsytaren hadde tolka temaet ulikt, noko som resulterte i eit veldig mangfold av motivvalg og stemningar, alt frå gråver, solnedgang, opprørsk tenåring til leikande barn, impulsiv ungdom og høststemning osv.

Til slutt gjekk John også gjennom 10 nyttige tips å ta omsyn til i forbindelse med konkurransar. Dette stoffet finn du etter kvart på forumsida vår. Logg inn og les.

Eit tjuetals medlemmer hadde møtt fram, og deltok interessert i diskusjonen med synspunkt og kommentarar. Fleire uttrykte etterpå at det hadde vore ein lærerik og nyttig kveld.

Resultatet av konkurransen var ikkje klart til møtet, men vert lagt ut på forumet og galleriet straks det er klart.