Medlemstalet i klubben aukar jamt og trutt. For få dagar sidan vart nr 50 registrert, og det stoppar ikkje der.

Frå fredag 10. september er eit innmeldigsskjema på plass på nettsida. Du finn skjemaet uner lenka "Bli medlem" øvst til høgre på nettsida. Velkommen som medlem i ein aktiv og veksande klubb.