Vi har i snart halvannet år hatt to møter i måneden, hver på to timer. Nå gjør vi en endring på dette. Fra og med neste møte, 8.september, vil vi ha et møte i måneden. Dette møtet vil begynne klokken 19.00 og vare ca. tre timer. Kvelden vil starte med et tema/foredrag, så vil vi legge inn en 20-30 minutters pause, slik at vi kan prate litt løst og fast og dermed skape en mer sosial atmosfære. Kvelden blir avsluttet med gjennomgang av konkurransebilder.

Vi håper at dette vil øke interessen for å komme på møtene, og dessuten er vi rimelig sikre på at dette også vil øke samværet i klubben. For de som ønsker å møtes oftere, så har vi bildefagsrommet på Gomerhuset til disposisjon hver fredag fra kl. 18.00. Legg inn en tråd i forumet om du ønsker å bruke rommet, så kanskje det er flere som blir med :)