Nyttårsaften på skodje. Foto: Arnold Hoddevik

For få dagar sidan fekk klubben ei bestilling på ein lysbildeserie frå kommunen. Serien skal inneholde bilde frå kommunen, og brukast til framvising under ein interkommunal konferanse i vinter.

Bilda kan vere alle mulege motiv frå kommunen vår, alle årstider, turmulegheiter, fjord, fjell, arbeidsliv, gatebilde, offentlege bygningar, bustadområde, verdt å sjå, arrangement, osv, osv.

Hugs at personar som er avbilda, og kan identifiserast, må gje sitt samtykke til at bildet blir vist.

Send bilda dine til Arnold så snart råd er, og innan mandag 25. januar. Skriv 'Konferansebilde' i emnefeltet..
Du finn epostadressa til Arnold, dersom du klikkar på 'Om klubben'. Ver nøye med å skrive Konferansebilde i emnefeltet - ikkje noko anna, fordi epostane blir behandla automatisk.