Snøbyge ved Molnes. Foto: Oddbjørn Døving

Ålesund Kameraklubb inviterer til open nasjonal digital fotokonkurranse. Alle medlemmer i NSFF kan delta.

Her er det om å gjere å kaste seg fram på. Temaet for konkurransen er FRITT MOTIV.

Innleveringsfrist 15. mars 2011

Meir informasjon om konkurransen

Invitasjonen som er sendt ut.