Marianne With Nor sitt bilde Runaway girl

Kjersti Lausund sitt bilde David vs Goliat

Trond Edvard Ekroll sitt bilde Harmony

28 medlemmer av Skodje fotoklubb var på plass i kultursalen då John ønska vel møtt etter sommarferien. Eit par nye medlemmer vart i tillegg ønska velkommen i klubben.

Først på programmet stod gjennomgang av konkurransebilda i august. Tema for runden var FRITT MOTIV og 25 medlemmer hadde sendt inn bidrag. Konkurransen om å bli årets fotograf 2012 har 11 rundar og poengfordelinga er endra i forhold til tidlegare. No blir dei fem beste rangerte, og i tilegg kan juryen anta eit fritt antal bilder. Meir om poengskalaen finn du her.

I første runde stakk Marianne With Nor av med seieren, framfor Kjersti Lausund og Trond Edvard Ekroll. Sjå meir om resultata her.

Etter ein pause med heilt enkel servering og fotoprat, fekk forsamlinga ein steg-for-steg-leksjon i korleis ein går fram for å sende inn bilde til Landskonkurransen til NSFF. Målet er at minst 20 av dei 85 medlemmane i Skodje fotoklubb skal sende inn bilde til ”NM” i fotografering. Registrering og opplasting av bilda skjer på www.nsff.no og fristen er 15.oktober. Men dersom ein skal delta i klassen for ”Papir”, skal alle bilda i tillegg til å lastast opp, printast ut og sendast samla frå klubben. John er koordinator og fristen for levering av papirkopiar, er innan 20. september, dvs på neste klubbkveld. For å støtte opp om breid deltaking, vil fotoklubben dekke ein del av printkostnadane. Sjå meir om innsending av foto til Lansdskonkurransen her. Styret oppfordrar alle klubbmedlemmer til å delta og torsdag 6. september er alle som vil, velkomne til uformell bildekritikk på musikkrommet kl. 19:00. Her kan ein ta med bilde som ein vurderer å sende inn og få tips og synspunkt på kva bilde som kan hevde seg. Meir her.

Elles var det også denne gongen ein del info om Ting i tiden.

Kalenderprosjektet. Ei gruppe i klubben med Arnold Hoddevik i spissen, er no så godt som ferdige med Skodje fotoklubb sin kalender for 2013. John viste det foreløpige resultatet. Det har vore mykje jobbing, men trass i ein litt sein start kjem prosjektet i mål. Kalendergruppa fekk mykje ros for innsatsen og produktet. Den endelege kalenderversjonen finn du her. Dersom kalenderen blir godt tatt i mot og ein får selt heile opplaget, vil dette verte ei god inntektskjelde for klubben. På den måten kan ein ha råd til å leige dyktige og kjende fotografar til foredrag og workshops. Har du tips til kven som kan vere aktuelle å engasjere, så vil styret gjerne høyre om det.

Skodjedagane. Klubben skal ha stand på Skodjedagane helga 15. og 16. september. Då skal bilda som representerte klubben under Nordic Light stillast ut og i tillegg skal ein selge kalenderen. Det er framleis behov for nokre vakter, så styret oppfordrar medlemmene om å melde seg til Monica for å gjere ein totimers innsats for klubben.

Klubblokale. Styret har vurdert to bygningar med tanke på framtidig klubblokale. Det eine, på Mørkeset vart funne ueigna pga parkerings og sanitærforholda. Det andre, på Stette, treng så mykje oppussing at det vert vurdert som uaktuelt av den grunn.

Haustturen til Eikesdalen; - her er det lite påmelding, så dersom denne turen skal bli noko av, så må medlemmane vere snare å gje beskjed til Monica. Frist er 31.august. Meir om turen i infomail frå Monica og her.

"Himmelen over oss"
Foto: Jon Artamendi Sviggum

En av klubbens medlemmer, Jon Artamendi Sviggum, har i sommer hatt salgsutstilling på Galleri S i Spjelkavik.

Utstillingen består av naturbilder fra Giske og Ålesund, og den blir hengende ut denne måneden.

Jon har printet alle bildene selv, og de fleste er innrammet. Bildene kan leveres i nesten alle størrelser, men et maksimalt opplag på 25 uansett størrelse.

Om du har lyst til å ta deg en tur, så er galleriet åpent tirsdag, onsdag, fredag og lørdag fra 12-16 og torsdag fra 16-20. Det er også mulig å avtale andre tider.

 

John Andre Aasen

22. september kommer John Andre Aasen til Skodje for å holde workshop i portrettfotografering.

John Andre kommer fra Trondheim og har de siste årene gjort seg bemerket som en av Norges beste portrettfotografer. Han har flere ganger vært profilert i media og presse, og gjør det også godt konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt.

John Andre har alltid elsket visuelle opplevelser, og etter to år som fotograf i Studio G, startet han i 2009 for seg selv og etablerte PHOKUS. Som han selv sier: "Øyeblikk kan være kraftfulle og magiske. For å kunne fange disse øyeblikkene, er et sterkt fokus helt nødvendig, og ikke bare i kamera, men like stor grad i vår tenkemåte og bevissthet. Vi må strekke oss og fange de detaljene som teller, og hva jeg virkelig ønsker å presentere handler mye om nettopp dette. Jeg er bestemt på å få dette frem i alle!"

Jeg er helt sikker på at vi kan se frem til en veldig lærerik workshop, og ikke minst en stor dose inspirasjon... Jeg gleder meg :)

Nettsiden til PHOKUS finner du her.

Tekst: Monica Elise Vestre
Foto: John Andre Aasen

Magic moments. Foto: Trond Edvard Ekroll

Potraits from Cuba. Foto:Oddvar Sviggum

Tales of the kitchen. Foto: May Iren Lorgen Flem

Torsdag 7. juni var det klart for siste klubbkveld før sommarferien. Om lag 20 medlemmer hadde møtt fram og på programmet stod gjennomgang av konkurransebilda med tema ”Serie”. Etterpå vart Årets fotograf for 2011 kåra, - og til slutt informerte John om "Ting i tiden" og vi fekk ein del diskusjon om kva klubben skal satse på vidare.

På grunn av lav kveldssol og framleis manglande blending på musikkrommet, var det storsalen som vart arena for kveldens bildeframvisning. Heile 22 bidrag hadde kome inn til niande og siste runde i årets klubbkonkurranse. Etter ein første presentasjon med kommentarar og meiningsutvekslingar om bilda, kunne John presentere juryen sine val. På førsteplass kom Trond Edvard Ekroll med serien ”Magic Moments”. På plassen bak kom Oddvar Sviggum med «Portraits from Cuba» og på tredje May Iren Lorgen Flem med «Tales of the kitchen».

Etter ein pause med enkel servering av brus og kjeks og prat om fotorelaterte emner og litt anna, var det klart for avsløringa av kven som i løpet av året hadde sanka flest poeng. På klar førsteplass med 52 poeng totalt, kom Trond Edvard Ekroll. Han kan no titulere seg som Årets fotograf 2011 i Skodje fotoklubb. Premien er eit gåvekort på kr. 2000,- frå netonnet. På andre plass kom May Iren Lorgen Flem, som får gåvekort på 1000,- og på tredjeplass Monica Elise Vatnehol med gåvekort på 750,- .

Siste del av klubbmøtet var via diskusjonar rundt ”Ting i tiden”. John inviterte medlemmene til å kome med innspel og meiningar om korleis aktivitetane i klubben skal leggast opp neste sesong.

Klubblokale. Det kom forslag om å nytte den gamle skulen på Mørkeset som klubblokale. Styret vil i løpet av veke 26 ta ei synfaring dit og vil sjekke ut om klubben kan få ein avtale om leige.

Vår- og hausttur. Det har vorte tradisjon med ein litt lenger tur med overnatting ein gong om hasten og det same om våren. Det kom forslag om at styret jobbar for ein innanlandstur til hausten og ein utanlandstur våren 2013. Turmål med aktivitetsforslag og prisoverslag skal leggast fram for medlemmane i god tid.

Deltaking i NSFF Landskonkurransen. John ønskjer at vi skal markere oss som klubb, noko som betyr at fleire av medlemmane bør delta. Diskusjonen rundt dette viser at mange kan tenke seg å delta men at usikkerheit rundt det praktiske, - skalering og opplasting gjer at nokre vel å la vere. I tillegg peika fleire på at dei gjerne vil ha hjelp til å velge ut bilde. Det er ønskjeleg med eit samarbeid rundt deltakinga, - at medlemmane kan plukke ut aktuelle bilde og at vi så kan møtast og i fellesskap diskutere gjennom bilda før kvar einskild gjer eit endeleg val. Landskonkurransen blir også tema på første klubbkveld til hausten, 23. august.

VM for fotoklubbar. Det er stor enigheit om at Skodje fotoklubb skal delta også i 2012. Ettersom vi vart nr 49 og best av dei norske klubbane i 2011, har vi litt å forsvare. Det vart ein diskusjon rundt korleis vi skal plukke ut dei 20 bilda som skal representere klubben. Det verka å vere enigheit om at dei fem beste samanlagt i klubbkonkurransen skal vere med. I tillegg kan styret plukke ut nokre deltakarar til. Dei som skal delta hjelper kvarandre så med å plukke ut dei beste bilda.

Klubbkonkurransen 2012. Frå hausten tek Håvard Hopland over som konkurranseansvarleg. Første runde er det ”Fritt tema” og fristen er 07.08.2012. Det kom innspel om at oppmerksomheita rundt den interne klubbkonkurransen kanskje bør tonast litt ned, - iallefall at vi brukar mindre tid av klubbkveldane til den. Den som har forslag til tema for neste års konkurranse sender desse til John på e-post snarast. Styret vil ta stilling til om vi allereie no skal legge ut alle tema fram til jul. Frå hausten må vi finne ny jury, - og etter avstemming på klubbmøtet vart det bestemt at vi skal bruke fotoklubbar tilslutta NSFF til den jobben. Det kom også forslag om å endre poengreglane, - dette vil styret ta stilling til.

Bildefagsrommet i Gomerhuset. Skodje fotoklubb disponerer dette rommet kvar fredagskveld, men det har ikkje vorte brukt. Kanskje er fredag ein dårleg dag? John søker om at vi frå neste år kan bruke rommet torsdagskveldane i staden.

Workshop. Styret vart oppfordra til å få i stand ein workshop som ikkje er spesielt dyr, men der målet sjølvsagt er å lære meir om fotografering. Og, - kanskje like viktig; Å gjere noko i lag slik at medlemmane skal bli bedre kjende og erfare at vi ved å lære av kvarandre kan utvikle klubben og fotoferdigheitene våre.

"Rainy day in Paris"

Landskonkurransen Vår 2012 er nå ferdig juryert, og vi kan gratulere Kenneth Enstad med bronse i kategorien Rødt :)

Kenneth vant med bildet "Rainy day in Paris", og kommentaren fra juryen var at det er et lekkert og spennende bilde med god komposisjon, enkelt og visuelt. I tillegg til bronsebildet fikk Kenneth hederlig omtale for et av bildene han leverte inn i kategorien Projeksjon.

Det var flere fra klubben som gjorde det bra: Bjarne fikk tre antatte bilder, John to og Grete Janne ett. Gratulerer til dere også :)

Alle som er medlem av NSFF inviteres to ganger årlig til å delta i Landskonkurransen. Medlemmene og klubbene samler poeng for hver runde, og hvert år kåres Årets Fotograf, Årets Ungdomsfotograf og Årets Klubb. Det var ikke mange av oss som sendte inn bilder denne gangen heller. Mange kvier seg for å prøve, men det er bare å hoppe i det. Om du ikke lykkes første gang, så kanskje du gjør det neste gang. Jeg gir meg i alle fall ikke... ;)

Vi er flere som ønsker at vi skal hevde oss som klubb, ikke bare som enkeltmedlemmer. Det innebærer imidlertid at flere deltar blant annet i konkurransen til NSFF. Slik det er nå er det de største klubbene som hevder seg på listen over de beste klubbene, men vi er faktisk i stand til å blande oss inn blant storbyene. "Lille" Skodje Fotoklubb har mange dyktige fotografer som hevder seg i amatøreliten i Norge. Til høsten er det ny runde og da håper vi at flest mulig deltar. Det hadde vært så artig om Skodje Fotoklubb kunne markere seg mer og mer :)

De beste bildene i Landskonkurransen kan du se her.

Foto: Kenneth Enstad Tekst: Monica Vatnehol

 

 

Vi er ikke spesielt heldige med været når vi skal på utflukt, og denne gangen var det vel noe av det verste det har vært noen gang...

Likevel var vi seks optimistiske sjeler som ville ta turen til Dynjafossen i øsende regnvær. Fossen ligger øverst i Landedalen på Ørskogfjellet, og når det er lite vann i elva kan man også gå bak den.

Noen syns kanskje det var litt langt å gå etter at veien ble stengt med bom, men hele området er utrolig flott, så man kan fort bruke mange timer med kamera her. I dag regnet det imidlertid så kraftig at kameraene bare ble tatt frem et lite øyeblikk ved selve fossen... Fossen var flomstor og brun, og bruset og inntrykket man får når man står der er imponerende :)

Til tross for dårlig fotoutbytte...frisk luft og mosjon gjør alltid godt, og humøret var også på plass, så turen ble slett ikke verst likevel den. Det blir i alle fall garantert flere turer til Dynjafossen ;)

Tekst og foto: Monica Vatneho

Daria viser hvordan hun jobber.

Nihil går gjennom et av sine bilder.

Hele gjengen i klasserommet.

På Alnes.

Ivrig fotograf i Vatneelva.

For første gang i Norge holdt Daria Endresen, Nihil Sth og John en felles fotoworkshop helgen 19.-20. mai. Workshopen var myntet på lidenskapelige amatørfotografer som med enkle midler ønsker å kreere fantastiske bilder innen kreative portrett, samt heve sitt Photoshopnivå.

John kjenner vi alle, en dyktig fotograf og kursholder, og en mester i Photoshop. Daria og Nihil er begge kjente digitale artister i Europa, og har i sommer flere utstillinger bl.a. i Berlin og Paris.

Det var to spente workshopholdere som ankom Vigra fredag. Ingen av dem hadde vært med på noe lignende før, og for Nihil var det dessuten første gang han hadde mulighet til å se den norske naturen. I kaldt, men nydelig vårvær, ble dermed Godøya og Alnes første stopp. Deretter gikk ferden til Skodje og Tennfjord for å inspisere workshoplokalene og studioet, samt planlegge de siste detaljene for helgen. Etter innlosjering hos meg og middag på Sjøholt, fortsatte sightseeingen over Ørskogfjellet og Krogsætra. Nihil håpte på å få se snø på nært hold, men den var nok litt for langt oppe... Kameraet ble imidlertid flittig brukt underveis :)

Lørdag var det endelig klart for workshop. 15 deltagere møtte opp med kamera og laptop, klare for å tre inn i den kreative verdenen. Intense og interessante timer med innblikk i hvordan Daria og Nihil finner inspirasjon til sine bilder, innføring i bruk av lag, masker og kreativ redigering, idemyldring til kreative selvportrett, fotografering med naturlig lys og studiobelysning under kyndig veiledning...og plutselig var første dag ferdig :) Noen av deltagerne fortsatte samtalene over en bedre middag i Ålesund, før kvelden ble avsluttet på Fjellstua til stor begeistring fra de tilreisende. Det var slett ikke verst for oss som bor her til vanlig heller...nesten midnatt, men nydelig blått lys og flotte skyer i horisonten. Ålesund er en vakker by :)

Søndag startet John med å forklare om Rawfiler og hvorfor vi bør bruke det, så gikk Daria og Nihil gjennom hvert sitt bilde. Vi fikk se hele gangen fra ide til ferdig resultat...utrolig fascinerende å se hvor "enkelt" det kan gjøres, men at det er tidkrevende er det liten tvil om... Mesteparten av dagen var imidlertid viet egne bilder og Photoshop. Nå skulle vi lage vårt eget kreative portrett. Ikke helt enkelt å komme i gang for en som ikke er vant til å bruke Photoshop, men med hjelp fra tre fantastiske lærere, så ble kunnskapsnivået kraftig forbedret i løpet av dagen ;)

Inntrykkene etter helgen var mange, og jeg er ganske sikker på at samtlige deltagere gikk derfra med fornyet inspirasjon og mye ny kunnskap. Som Lise sa: "It was simply nothing short of amazing" :)

Det er mye som skal organiseres en slik helg, men workshopen ble altså en stor suksess. En veldig hektisk helg for flere parter, men alle var strålende fornøyde da vi reiste hver til vårt. Nå er det bare å øve og øve, og håpe på at vi klarer å huske i alle fall halvparten av det vi lærte... ;)

Foto: John Colbensen Tekst: Monica Vatnehol

"Chillstream" tok andreplassen i fjor. Foto: John Colbensen

Moelv Kameraklubb arrangerer for tredje år på rad Nasjonal fotokonkurranse. Tema er fritt.

Hver fotograf kan levere fem bilder, og innlevering skjer mellom 25. mai og 1. september.

John hevdet seg godt i denne konkurransen i fjor, og kanskje kan flere i klubben gjøre det bra i år? Vi har i alle fall mange dyktige fotografer som burde prøve seg :)

Mer info her.

Preget av tidens tann...

Rekruttering av en fremtidig fotograf ;)

Det var en god gjeng som møtte opp ved Furlia industriområde denne søndagen. Brukbart vær, mye godt humør og et stort område som bare ventet på å bli utforsket...det ble et par kjekke timer :)

Industriområdet er fullt av gamle biler, rustne ting og skrot (vil nok mange kalle det), men studerer man nærmere, så kan man finne mye spennende. Etter en liten rekogniseringsrunde var gjengen i gang med kameraene. Små og store detaljer, en og annen blomst på rare steder, strukturer og farger... Motivene var mange, selv om noen av oss kanskje syns de var litt uvante... :)

Det som fascinerte mest var kanskje alle de flotte strukturene. Får vi se noe av det brukt i kreative bilder etterhvert mon tro? ;)

Tekst og foto: Monica Vatnehol

Arnold Hoddevik: Resting in sunset

Kenneth Enstad: Dark mountains

Bjarne Skogvik: Stone

Nesten 40 medlemmar hadde møtt fram til maimøtet i Skodje fotoklubb. På programmet stod John sitt foredrag om bruk av naturleg lys. I tillegg var det gjennomgang av bilda i 8. runde i klubbkonkurransen og ei lita infoavdeling.

TING I TIDEN

 

Først tok John ei lita påminning om diverse aktuelle saker.

Styret har bestemt at Skodje fotoklubb skal lage og selge ein kalender med tolv turmål i Skodje kommune. For kvar månad skal det vere turbeskrivelse, foto og evt kulturminneopplysningar. Det er søkt om midlar frå Skodje kommune, og når økonomien i prosjektet er klart, vil medlemmane verte utfordra til i bidra med både forslag til turmål, foto og turbeskrivelsar.

Årboka til NSFF er no ferdigtrykt og klar for utsending til alle medlemmar. I boka har 10 medlemmar frå Skodje fotoklubb fått med bilde. Graturlerer!

Nordic Light er no avslutta. Det er imponerande at Skodje fotoklubb hadde 20 bilder utstilt. Besøkstala på fotofestivalen har gått ned. Det vart kommentert at der var svært gode sokumentarbilde men lite naturbilde. Sjå meir om Nordic Light her. Bilda frå Nordic Light må hentast søndag 6. mai. Flott at Arne Bunes kan ta på seg denne oppgåva. Styret må jobbe for å finne eit lokale der dei ti bilda kan henge utstilt, td. i Gomerkafèen.

Buffar med Skodje fotoklubb sin logo er no til sals for kr. 50,-

Workshop 19. og 20. mai med Daria Endresen, Nihil Sth og John Colbensen har fått ei avmelding og dermed er ein plass ledig, sjå meir her.

SERIE er tema i 9. runde i fotokonkurransen, John minte om fristen 23. mai kl. 23:59.

 

KLUBBKONKURRANSE.

8. runde i klubbkonkurransen om å bli årets fotograf hadde tema NATUR. Det var presisert at dette var i vid forstand og bilda kunne spenne frå makro til landskap. Bilda kunne innehalde menneskeskapte element, men desse skulle ikkje vere dominerande i bildet.

21 bilder var innleverte til denne konkurranserunden. Alle bilda vart presenterte og denne gongen var det til dels mykje diskusjon rundt komposisjon, fargeval, det tekniske, lysbruk osv. Veldig bra! Det er dette vi lærer av!

Til slutt vart det avslørt kven som hadde kome med mellom dei ti beste denne gongen. Og dei tre bilda som sanka aller mest poeng var på 1. plass ”Resting in sunset” Arnold Hoddevik, 2. plass ”Dark mountains”, Kenneth Enstad, 3. plass ”Stone” Bjarne Skogvik.

 

BRUK AV LYS I NATUREN

Hovudtema for kvelden var John sitt foredrag om bruk av naturleg lys. Han starta med å minne oss på at vi ikkje må vere så opptatt av fotoutstyret vi har (og ikkje har), men at vi konsentrerer oss om bildet vi skal lage. Eit bilde handlar om komposisjon og lys. Å komponere vil sort sett seie å rydde/lage system i det vi skal fotografere og få lyset til å framheve det som vi vil ha fokus på. Bildet bør ha eit sentralpunkt; dvs eit punkt der augene stoppar opp og kan ”kvile” under augeturen rundt om i bildet. Han viste så eksempel på at skiftande ver og tider på dagen gir ulike typer lys i naturen; morgonlyset, kveldslyset, uversskyer som sprekk opp, dis/skodde, spotlys, motlys, månelys, stjernenatta, nordlys, blåtimen. Det er viktig å ha kameraet klart og at ein har nokre fotostader i nærområdet ein kan dra til når lyset ser ut til å bli bra. Og for å bli bedre må vi øve, øve, øve……