Formann John oppsummerer møtet

Torsdag 30. september hadde vi det siste medlemsmøtet før overtaking av nye lokale i Gomerhuset. ca 25 medlemmer møtte fram for å vere med på gjennomgang av bilde med potensiale for forbetringar, med andre ord ein utvida diskusjon rundt bildekomposisjon.

Lillian hadde med eit utvalg av bilde frå ferieturen til Nord-Norge sist sommar. Det var mange meiningar og tips om korleis bilda med enkle grep kunne blit betre.

Ein av konklusjonane etter gjennomgangen var at det ofte er lurt å sjå seg litt rundt for å få best muleg lys og utsikt til motivet og dessutan prøve å utelate ting som stel oppmerksomheita frå hovedmotivet.

Interesserte studerer bilda og snakkar med klubbmedlemmane på utstillinga.

Skodjedagane er gjennomført, og vi opplevde stor tilstrøyming av folk og stor interesse for klubben og fotografering. Før messa stengde søndag ettermiddag, hadde medlemstalet passert 60.

Målet med messa var å vise fram klubben, kva aktivitetar vi driv med og korleis vi utviklar hobbyen vår. På utstillinga var det mange bilde på veggen, ei lysbildeframsyning på ein TV-skjem og brosjyre om klubben. Publikum kunne også kjøpe bilde og boka om digital fotografi av Magnar Fjørtoft. Interesserte kunne også få med vervebrev for å støtte klubben med Grasrotandelen knytt til Norsk tipping sine spel.

Mange stoppa og såg lenge på bilda og stilte spørsmål om klubben og om fotografering. Det er tydeleg stor interesse for dette i lokalsamfunnet.

Formann John Colbensen snakkar med ein av dei frammøtte

Høgaktuelle tema for mange frammøtte medlemmer på medlemsmøtet denne kvelden. Ei gruppe på knapt 20 personar fekk gjennomgang av korleis lukkartid, blendaropning og ISO kan kombinerast for å skape meir kreative bilde, bilde som går litt utanpå dei automatikken i kameraet kan skape.

Ei litt mindre gruppe drøfta bildekomposisjon, og såg på ulike eksempel på korleis komposisjonen påverkar bilda.

Etter iveren å døme var det knapt slik at temaet vart uttømt. Mange kunne sikkert holdt på mykje lenger og diskutert.

Fleire av dei frammøtte var heilt ferske, hadde hatt kamera berre ei kort stund, og nokre var også nyleg meldt inn i klubben.

Klikk her for å laste ned presentasjon om Lukkar, blendar og ISO. (ver litt tolmodig, fordi det kan ta tid å laste ned fila. Trykk ev F5 på tastaturet for å oppdatere, dersom nedlastinga let vente på seg.

Eksempel på klesplagg med logo

John melder fredag ettermiddag om kasser med kle til medlemmane som har bestillt T-skjorte eller anna med logo.

Kleda er klare til levering, og kan etter avtale hentast hos John Colbensen i Grindvika. Kleda vil vere med å auke merksemda om klubben, og vise andre at vi er aktive klubbmedlemmer. Utad vil vi framstå som ein samla klubb når vi opptrer med logo på brystet.

 

Epson gir tilbud til medlemmer i fotklubbar og direktemedlemmer i NSFF.

Sjekk dette: Tilbud frå Epson

Deltakarar på fototuren studerer motiv og bilde. Foto: Marianne Salomonsen

Søndag 22. august var det duka for fotoutflukt til Makkevika og Kvalneset på Giske. Også denne gongen var vergudane litt i mot turen vår, for regnbygene kom ganske tett, men nokre heldt likevel ut.

Rundt 15 medlemmer i klubben møtte fram på parkeringsplassen ved fuglefredingsområdet. Skydekket var lavt, vinden stod inn frå havet, og regnbygene i kø. Ein bra flokk trossa veret, og brukte mest tid på sandstranda på nordsida av Kvalneset. Nokre har allereide presentert blinkskot frå turen. Kanskje skjuler det seg fleire blinkskot blant dei ivrige fotografane.

Bilde henta frå skodje.kommune.no

Skodje fotoklubb deltar med fotoutstilling og presentasjon av klubben på Skodjedagane 25. og 26.9.

Klubben skal lage ei utstilling av bilde tatt av medlemmane. Nokre vert hengt i glas og ramme på veggen, mens andre blir vist på TV-skjerm, som lysbildeframsyning.

Vi reknar med at det vert ei fin utstilling, slik at publikum får lyst å kjøpe bilda

T-skjorte med rund hals

Du kan no bestille T-skjorter med påsydd logo.

Klubben har fått avtale med Merkantil Reklame AS, og skal så snart råd er levere bestilling av T-skjorter med klubben sin logo. Dette blir brodert logo sydd direkte på T-skjorta, så kvaliteten er veldig god. Med dette kan medlemmane profilere klubben. Vi framstår som ein klubb, når vi er på ulike arrangemnet vi deltek på.
Klikk her for å få meir informasjon om plagga og bestilling. Det finst meir informasjon i vedlagde på nettsida til Merkantil AS.

Mystikk i skogen

Moelv kameraklubb inviterer til fotokonkuranse med flotte premiar.

Vedlagte dkokument viser invitasjonen med korleis du går fram og når bilda må vere innsendt. Klikk her for å få meir informasjon om konkuransen.
Sjå også nettsida til kameraklubben her

God illustrasjon av formål og aktivitet i klubben.

Skodje fotoklubb har fått utvikla logo. Vår kjære leiar har stått for det grafiske arbeidet og store deler av tenkinga også.

Styremedlemmane har bidratt med idear og kritikk, men John har gjort alt av både grovarbeid og finarbeid, og fortener både ros og takk.