Utklipp frå nettsida. Kvar gong sida vert lasta, viser to tilfeldig valgte bilde

Skodje fotoklubb fekk endeleg utvikla og nettside, som vart publisert 20. juni 2010. Nettsida skal presentere klubben og vere ein møtestad for medlemmane.

Nettsida er utvikla av Arnold Hoddevik, som er nestleiar i klubben i nært samarbeid med leiaren.
Nettsida vil bli kontinuerleg utvikla, for å møte behova i klubben.

Nokre av dei som heldt ut lengst måtte søkje ly i tunnelen.

Søndag 18. april var det klart for fotoutflukt til Straumsbruene. Dagen starta med sol, men då alle hadde møtt fram, starta snøkaven. Alle dei omkring 20 deltakarane som møtte fram, fekk ei lita orientering frå leiaren, og drog så ut for å fange spennane motiv og perspektiv på og omkring bruene.

Sjølv om det snødde ganske tett, var det stor aktivitet. Nokre gjekk over den store gamlebrua og ned på holmen, både på vestsida og neset på austsida. Andre gjekk til tunnelen på sørsida, og atter andre gjekk langs fjøra på nordsida. Mange bilde vart det, og bilda viste at deltakarane på turen hadde tatt i bruk ny lærdom.

8. april 2010 vart Skodje fotoklubb stifta i sitt første ordinære årsmøte. På førehand hadde ein minst like stor flokk valgt eit interimstyre. Med få endringar vart styret sine forslag einstemmig vedtekne.

Interimstyret la fram forslag til styre, vedtekter, namn på klubben, kontingent og innmelding i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). Meir enn 25 interesserte personar møtte fram for å vere med på dette historiske møtet. Det nye styret fekk i oppdrag å registrere klubben i Einingsregisteret, opprette konto i bank, kreve inn kontingent og melde klubben inn i NSFF