Bjørn tennø sitt vinnarbidrag

Kreativiteten var stor, og det vart vist mange forskjellige motiv i den 6. runden i klubbkonkurransen. Kunkurransen spissar seg til, og det er artig å sjå at det dukkar opp nye namn i toppen av lista. Ingen ting er avgjort enno.

Tema i denne runden var raud. 18 bidrag var innsendt, og kreativiteten var stor. Bileta vart vist i tilfeldig rekkefølge, med kommentarar både frå John og frå salen. Bileta blir bedre og bedre, og bedømminga stadig vanskelegare.

Nytt i denne runden var at det vart lodda ut to nyttige fotogjenstandar blant dei innsende bidraga. Ann Helen Krogsæter og Odd Grande vann kvar sin vater til å sette på kameraet. No kjem det sikkert ikkje bilde med skeiv horisont frå dei to.. :). Det vil også bli slik utlodding i dei neste rundene, så her blir det smart å delta..

Resultatliste finnn du i forumet, og bilda kan du sjå i galleriet, så logg inn og studer.