Briller fra Brillerike, foto: Arnold Hoddevik

Her har alle ei strålande mulegheit. Alle motivtyper er jo tillatt, berre det reklamerer for eit eller anna. Frist er 30. 04. kl 23:59. Les meir i forumet, ved å klikke her

Det kan vere ei foreining som Skodje fotoklubb, eit produkt eller ein tur eller eit arrangement eller - ja, det er nesten ingen ende på kva som kan vere gjenstand for reklamebilde.

Slå deg laus, skriv ned idear, stel idear frå andre, planlegg og eksperimenter til du finn det beste reklamebildet ditt.