Spelemann i Davikhuset. foto: Arnold Hoddevik

Dette er den avgjerande runden, og eit heilt nytt og ukjent tema - Serie eller kolleksjon. Her er det også store mulegheiter for alle typer motiv. Det einaste kravet er at det skal vere ein innbyrdes samanheng mellom bilda i serien. Frist for innlevering er torsdag 26.5.2011 kl 23:59. Les meir i forumet, ved å klikke her

I 2010 hadde NSFF ein landskonkurranse med tema Kolleksjon. I resultatlista frå den konkurransen kan du sjå mange gode eksempel på kolleksjonar. Klikk her for å komme til sida der du kan laste ned dokumenta, langt nede på sida. Både presentasjon og resultatliste inneheld eksempel, så studer gjerne begge. Merk at Presntasjonen er på ca 35 Mb, så det tek litt tid å laste den ned.