8. april var det eitt år sidan klubben formelt vart stifta i klubben sitt første ordinære årsmøte.

Alt frå starten var det mange interesserte medlemmer, og ut gjennom året auka medlemstalet til over 70. I det nye året er det mange spennande prosjekt på gang. Det har blitt arrangert fleire kurs for medlemmane, og fleire vert det sikkert - om medlemmane vil. Vi arbeider for å skape eit godt tilbud til klubben sine medlemmer og eit betre fotomiljø i lokalsamfunnet.