Mennesker på fjelltur fremstår som silhuetter. Foto: Liv Inger Natvik

Gatebilde. Den råde kåpen kommer litt bort i sort-hvitt. Foto: Liv Inger Natvik

Frisk rød blomst mot blå bakgrunn gir mulighet til å skape motsatte kontraster, lys eller mørk bakgrunn, ved å justere gråtonene i fargekanalene. Foto: Arnold Hoddevik

Hovedtema for medlemsmøtet i januar 2018 var sort-hvitt og presentasjon av nyheter i Lightroom.

Liv Inger innledet om sort-hvitt, og trakk linjer fra fotografiets begynnelse og frem til i dag. Hun viste gode eksempler på motiver som egner seg for sort-hvitt, og sammenlignet bildene i farge og sort-hvitt. De fremmøtte medlemmene ble utfordret på å fortelle litt om hvordan de tenkte om sort-hvitt.

Eksemplene Liv Inger hadde med, viste tydelig at det er ikke alle motiver som egner seg like godt til sort-hvitt. Blant annet så vi at komplementære farger kan føre til at kontraster og nyanser forsvinner ved konvertering til sort-hvitt. Flere i salen fortalte også om at det må planlegging til, for å få et godt resultat.

Arnold innledet sin del av møtet med å fortelle om nyheten i Lightroom, som Adobe presenterte i slutten av oktober 2017. Det er nå ikke lenger mulig å kjøpe Lightroom - bare abonnement er tilgjengelig. Under utvikling av den nye hovedversjonen hadde Adobe og testerne stort fokus på ytelsesforbedringer, men det ble også plass til flere viktige forbedringer. Lightroom Mobile har nå blitt itl Lightroom CC med skybasert lagring. Programmet for mobile enheter har også blitt utvidet med en skrivebordsversjon for datamaskiner. Tidligere Lightroom CC (2015) har blitt til Lightroom Classic CC.

Den siste delen var viet sort-hvitt. Arnold fortalte også om motivtyper som egner seg for sort-hvitt, og viste bildeeksempler. vi blir lett blendet av kontrastrike, skarpe og fargemettede bilder. Med fargebilder blir det lett noen problemer med fargerom og hvitballanse. Sort-hvitt forenkler dette, og vi kan heller konsentrere oss om alle nyansene i gråtoner.

Arnold viste også om forskjeller på å fotografere i jpg og RAW. Med RAW er all informasjon intakt, og det gir større muligheter for kontroll over redigeringsprosessen, en viktig del av arbeidet mot et ferdig bilde. Redigering av sort-hvitt er noe annerledes enn redigering av fargebilder. Det ble vist to måter å konvertere til sort-hvitt på, en enkel uten kontroll og en med full kontroll og gråtonene og et bedre resultat.

Tekst. Arnold Hoddevik