foto: Arnold Hoddevik

2011 er arkitekturens år. Arkitektur kan by på mange varierte og spennande utfordringar, skriv Geir Brekke i ein artikkel på Foto.no. Han fabulerer gjerne litt rundt ulike betraktiningsmåtar, problemstillingar og innfallsvinklar ved å fotografere arktiektur.

Geir Brekke er ein allsidig og interessant fotograf, som utforskar mange ulike sider ved foto, både kreativt krevjande motiv og tekniske sider ved fotograferinga.

Du kan lese heile artikkelen ved å klikke her